TMA je v černém divadle klíčovým elementem.

Jelikož jsou čerňáci na kvalitě tmy životně závislí, přináší >>ŠTYCH<< názorný trenažér, na kterém si mohou procvičit své chování.
Výcvik se doporučuje rovněž všem osvětlovačům.

>>NA HLAVNÍ STRÁNKU