DIVADELNÍ SLANG
a
abšíd 1. loučení se ceduláře nebo nápovědy s obecenstvem štace;
2. spropitné, které dostával cedulář od lidí, kterým nosil do bytu plakáty a vstupenky k prodeji
A byl !! Ani jsem na to moc netlačil. měl jsem potlesk a ani jsem o to příliš neusiloval.
afiš plakát
aktšlus konec jednání (obrazu)
akvizice nová herecká posila souboru
alonž barokní paruka
anštandtka herečka středního věku, hrající klíčové role, většinou v historických hrách; též heroina
antré vstup na scénu
augnráfky, augny linky na očních víčkách
august herec
auslág masívní, velké selhání paměti
b
barák (Plnej barák !!) vyprodané hlediště
baterie sada reflektorů na jednom tahu
bejt v tom prožívat roli
Berou to ! diváci reagují, přijímají hru, je cítit kontakt
betlemák činoherec
bidýlko nejlacinější a zpravidla i nejhorší místa k stání ve vyšších prostorách hlediště
biletářka uvaděčka
bína scéna
blábolit mít nesrozumitenou dikci
blenda clona na bodovém reflektoru
boďák bodový reflektor
brept přeřeknutí
breptal herec, který se často přeříkává
Breptej, potvoro. přání úspěchu
bourat rozebírat dekoraci
bouda napovědní budka
bříza neplánovaná pauza, kiks, hluché místo
buzerace nepřiměřené nároky režiséra
být nad rolí tvořit dramatickou postavu s odstupem
c
cajdák zdlouhavá hra, plná pseudoemocí a předstíraných citů
cancy postradatelná slova v textu, které lze bez obav škrtnout
cedulář herec kočovné společnosti, který roznášel po štaci plakáty a osobně zval obyvatele na představení
cedule divadelní plakát
cejtit napětí uvědomovat si při hře vztahy mezi sebou, s partnerem a publikem
cejtit se být s partnerem sehraný
cejtit to 1. vědět si s hereckým úkolem rady
2. prožívat roli
cinkosten velmi objemný, neforemný kostým
cintat mluvit jiný text
civil 1. nekostýmní role
2. zdrženlivý způsob hraní
cunt, dát cunta znamení, naznačit, slovem nebo akcí
č
čarovat přehrávat, pomáhat si vnějšími prostředky
čerňák herec černého divadla, jenž není na scéně vidět
čokl malá role
čuba paruka upravená tak, aby imitovala rozcuchané vlasy
čurda malá role
čurdař herec malých rolí
d
dakly malé role
dát do toho šťávu hrát na plno
dát tomu nožičky hrát rychleji, zvýšit tempo
deka nalepovací hustý plnovous
deklamírovat deklamovat, krasořečnit
dekoračka zkouška zaměřená na výpravu
děkovačka secvičené, předem připravené děkování herců publiku
dělat fontánu (gejzír, vodotrysk) prskat na jevišti
dělat rebarboru drmolení neurčitého textu za účelem simulace šumu davu
dělat v něčem, s někým být obsazen, hrát v něčí režii
dělo velký bodový reflektor určený k nasvěcování na velkou vzdálenost
Dejtemitoholva herec, který chce hrát všechno
direktor ředitel divadelní společnosti
dirigovat přehnaně gestikulovat
dlaňovka představení zaplacené v hotovosti ihned po skončení
dobovka 1. hra v historických kostýmech
2. historický kostým
dobrá cedule dům, jehož obyvatelé často chodí do divadla
doják hra, která se snaží přemrštěně působit na city publika
dojit city přehnaně prožívat
Donesu to, neboj... přesvědčování režiséra, že při premiéře bude vše, jak si přeje, ačkoli na zkouškách tomu tak není
dornmašina divadelní stroj na výrobu zvuku hromu
drámo drama
drásat to hrát nepřiměřeně, exaltovaně
drasťák hra útočící na city diváků
dresírovat režírovat s velkými nároky na herce
držet diváky u huby plně zaujmout diváka, hrát tak, že publikum ani nedýchá
držet herce napovídat
Drž mě, suflére ! prosba k napovědě
dřevo herec bez pohybových schopností, netalentovaný herec vůbec
dřít text učit se text role
dům hlediště, divadlo
dusítko herec, který je v souboru angažován proto, aby krotil jiného herce
dusno nepatřičné napětí na jevišti a/nebo v hledišti
dvoukilo reflektor s příkonem 2000 W

e
ekvipírovaný herec herec mnoha kostýmy vybavený
estrádička znevažování role či výstupu, znehodnocení něčeho ze hry přidaným textem, extemporovanou akcí atp.
etablovat se uvést se v souboru, přesvědčit o svých kvalitách
extempore nečekané textové či akční vybočení (dobré nebo špatné) z připraveného řešení situace
f
fara divadelní angažmá
fedrvajs talek (mastek, klouzek)
ferman rozvrh práce herce pro určité období (představení, zkoušky aj.)
flajška základní líčidlo tělové barvy
fňukna lyrická milovnice
fór, fórek originální nápad
forbína předscéna, část jeviště před oponou
foršus záloha na honorář
forzírovat neúměrně zesilovat hereckou akci, např. hlas
fousatý dítě když mladý hraje starého
frakmen herec, který dokáže elegantně nosit frak; herec konverzačních, tzv. společenských her
frzacštyk menší kulisa; keř, kámen, pařez apod.
Fuj fuj fuj, zlom vaz ! přání úspěchu ve hře
fundus zásobárna všech již použitých, používaných i dosud nepoužitých rekvizit, kostýmů, kulis, divadelních her, jakož i všech věcí a osob
fusak plnovous
fusrampa přední rampa
g
gasšpíl pohostinská hra herce mimo jeho domovský soubor
gážovka sešit, do něhož si herci zapisovali příjmy, ale také názvy her, role a štace
generálka poslední zkouška před premiérou
glacna plešatá paruka
h
hadr opona
Hadr dolů ! spusťte oponu
hadry divadelní kostýmy
hamleti činoherci
harlekýn první sufita
hauptka hlavní role
hází to nahoru napovídá
held postava hrdiny, hrdinská role
herečák ubytovna pro herce
herenda výborná herečka
heroina 1. žena hrdinských vlastností v řecké tragédii
2. herečka ženských hrdinských rolí
hintrbína zadní jeviště
hodit oči předat partnerovi akci/slovo/iniciativu pohledem
hodit si zahrát roli bez velké přípravy
hodit špek dobře nahrát partnerovi
hodit štycha nasvítit bodovým reflektorem
hodit tam barvu přidat na hereckém výrazu
hodit tam kvalt přidat na temporytmu
hodit tam větu vložit si do role větu, která není v původním textu a vypomoci si tak při výpadku paměti
hokrle sedátko bez opěradel
holanďani diváci, kteří nic nechápou
horizont zadní 'stěna' jeviště, dekorace tvořící pozadí scény
horká pára (jde z něho jen...) slabý hlas
hornádla vlásnička
hořejšek sólisté ; ti nad orchestrem
houpačka rozměrné pákové zařízení k trikovému zvedání osob do výše
hráč dobrý herec
hraje mu/jí to herci/herečce se na jevišti daří
hrát balvan strnout na scéně bez pohybu
hrát do mlhy nebrat na jevišti partnera na vědomí
hrát do roztrhání těla hrát naplno
hrát do partu dělit se o výtěžek z představení
hrát jako o život prožívat hru
hrát jako živel hrát dobře
hrát na bíně hrát sólově
hrát nadoraz hrát naplno, vydat ze sebe maximum
hrát na koturn hrát s patosem
hrát na nervy hrát se snahou co nejvíce zvyšovat napětí
hrát na plnou hubu mluvit velmi nahlas
hrát na plný koule hrát naplno
hrát na stejnou notu používat stejné herecké prostředky
hrát na tenkou strunku vydat ze sebe maximum
hrát na uni hrát přesně
hrát na volej přesné přihrávání partnerovi, dobrá herecká souhra
hrát o zlatou tělku hrát příliš snaživě, přehrávat
hrát první obor hrávat hlavní role
hrát s ajfrem ( bez ajfru ) hrát s chutí, celou duší ( bez energie, bez zájmu )
hrát to jako Čechova hrát příliš pomalu
hrát z jednoho kýble používat stejné nebo podobné herecké prostředky
hrcpaňáca operetní herec
hund malá role
husí pupky umělé vycpávky mužské kazajky ( podle španělské renesanční módy )
hvězdaření herec/herečka ze sebe dělá hvězdu
ch
chlupárna vlásenkářská dílna
Chod, chodič role, která je bez vlivu na děj, ale je velice přítomná na scéně
chytit se 1. úspěšně se včlenit nějakou rolí do divadelního provozu;
2. opětovné správné zapojení se do hry po výpadku paměti;
3. vtipně navázat na partnerovu improvizaci
i
improvizačka improvizované hraní zachraňující nenadálou situaci
intrikán herec záporných, intrikujících postav
j
jdou z něho ještě prapory o herci, který má na jevišti kocovinu
jejího divadla je všude plno herečka, která se při hře i mimo ni silně prosazuje
je na stejný vlně spoluhráč, který situaci pociťuje stejně
jemná krajka režijní práce na detailech
Jen na to netlač ! nepřeháněj !
je stejná krevní skupina spoluhráč, který cítí situaci stejně
je to čistý jako sklíčko když se hra daří
je to jako cylindříček když se hra daří
je to jako doopravdy hanlivý výraz pro hru umělecky nedostatečně ztvárněnou
je to jako ze života přesvědčivá hra
je to jiná opera hraní z jiného žánru ; hra nesourodá, žánrově nepatřičná
je to moc piánko režisérovo konstatování přílišného ztlumení hlasů
je to síla když se hra daří
je to ze stejnýho těsta když se hra daří
je to z jednoho ranku stylově sourodé, jednotné
je ve formě herec, který dobře hraje
jít za herce stát se hercem
k
kadróba garderoba,
1. soubor kostýmů pro danou hru
2. sklad kostýmů
3. šatna pro diváky
kaktus velká, neplánovaná pauza
kandrdas začátečník, elév
kasaštyk mimořádně dobře navštěvovaná inscenace
kilo 1 000 wattový reflektor
kilíčko kovové závaží ve tvaru cihly k zatížení dolního okraje šály
kláda velká role
klaďas kladný hrdina; herec kladných postav
klaka najatí roztleskávači v publiku
klaněčka nacvičené klanění souboru na závěr představení
koleje nalíčené vrásky v obličeji
kolekta finanční sbírka ve prospěch herce nezaměstnaného, nebo v jiné tísni se ocitnuvšího
komediant herec
komediáš herec s komickými schopnostmi
komedie obecné označení divadelní hry, inscenace
komická stará herečka komických rolí starších žen
komik do půl osmé herec, který je zábavný mimo jeviště, nikoli však v roli
kominda komická herečka
komparska volná vstupenka pro člena komparsu
komuna zisk z představení, který si členové souboru dělí mezi sebou
Kostantin Sergejevič K.S. Stanislavskij
kontra protisvětlo; reflektor směřující z hlediště do jeviště
kontrakt smlouva o angažmá
konverzačka konverzační hra založená na vtipných dialozích
kopny 1. vysoké shrnovací jezdecké boty
2. lýtkové nástavce pro vysoké boty
korepetovat opakovat (si) pěvecká čísla
koupit herce angažovat herce
krájet pajšl hrát s enormním fyzickým nasazením
Kráva divadlo ! významově bohaté zvolání vyjadřující klení, opovržení, zoufalství, ale i vděk a chválu
krejčovat opravovat kostýmy namísto hraní při zrušeném představení
krejírovat tvořit
kroj kostým
kruseler čepec s bohatě řasenými okraji kryjícími hlavu a týl
křoví ansámbl v pozadí akce herců hlavních rolí
kufr plnovous
kufry ( hejbat kuframa ) měnit angažmá
kukla černá sametová, celohlavová maska pro čerňáka
kulisák stavěč kulis
kulisnrajsr herec přeexponovaného projevu ; herec, který "trhá" kulisy
kumpanie herecká společnost
kvaltovní herečka herečka, která přichází na poslední chvíli - na zkoušky, do zákulisí před výstupem, na představení
kvilt jevištní závaží
Kydej, Hamlete ! hraj rychleji !
kydy text ; repliky textu
l
lajsna dřevěná lať v dekoraci
lano (hodit) učinit herci nabídku k angažmá v souboru
lanařit přetahovat hece do jiného souboru
lachpauza pauza v hraní ponechaná pro zasmání diváků
landspartie role nastudovaná pro pohostinnské hraní
larva nedokonalé nalíčení (i záměrné), kdy líčidlo není rozestřeno až ke krku
legrandista komik
lézti do oboru hrát role, které dosud zastával jiný herec
libec milovník; herec milovnických rolí
libohra inscenace nevalných kvalit, vyhovující vkusu publika
lid kompars
lijavec potlesk
lítačka zběžná zkouška již reprízované hry, při níž se zkouší jen něco, jen některá klíčová místa
luminy zářivky vydávající ultrafialové světlo
lysina prázný prostor v hledišti, neobsazená místa
m
macha netvůrčí herecká rutina
majstrštyk mistrovské dílo, nejlepší, nejúspěšnější role
malovat přidat na hereckém výrazu
máma černá sametová opona zatahovací, milosrdně skrývající konec černodivadelního výstupu, zapomenuté rekvizity i herce
mantlík lehká pláštěnka, doplněk šlechtického kostýmu
manýra opakování stejných výrazových prostředků
markýrovat naznačovat hru při zkoušce; nezkoušet naplno
mastix lepidlo k lepení falešných vousů
má to fleky něco už se v hereckém výkonu objevuje, ale ještě to není úpně dobré
má to tah představení má správné tempo
matrace paruka
mávat s partnerem ovládat při hře partnera podle vlastních záměrů
mazat používat nezřetelná a tudíž nesrozumitelná gesta
melouchář herec, který pro zisk často hraje mimo svoji domovskou společnost
milas milovník; herec, který hraje milovnické role
mistránek hráti si na Mistra
Mistr vynikající herec
mišpult mixážní pult; osvětlovací pult
mít berličky pomáhat si něčím v roli
mít diváky na háku mít u publika úspěch
mít na to čumák dobře pochopit roli
mít na to zaděláno 1. dobře započatá práce na roli
2. v ději předem připravená situace na pozdější akci
mít ponor prožívat
mít svý místečka dobře zahrát určitá místa role
mít svou parketu typ role, který herci sedí
mít svý placy vyzvedat určitá místa v roli
mít švádu mít napětí, švih, šťávu
mít to doma dobře pochopit roli
mít to v kabeli být hotov s prací na roli
mít to zmapovaný mít o něčem přehled
mít vyšlapanou cestičkou 1. zavedený způsob hry
2. připravit si vstup do nového souboru
mlít pantem mluvit příliš rychle
mluvit na plnou hubu mluvit přiměřeně nahlas
mlýnskej kámen mohutné (škrobené) límcové okruží renesančního šlechtického oděvu
mlžit předstírat hereckou akci z nedostatku invence, nebo při výpadku paměti
most pracovní lávka nad jevištěm
mrcek naivka (pejor.)
mrckovat naivně přehrávat
mrtvola plakát s jmény herců, kteří již ze souboru odešli
mundšper nerozhýbaná, nerozmluvená ústa
mundverk mluvidla
muška malý knírek
n
nabídnout hercovo řešení určitého úkolu, které nabízí režisérovi a naopak
načančat obléknout se do příliš dekorativního kostýmu
nádobíčko osobní řemeslné prostředky (hanlivě)
nádraží příliš zdůrazněné vrásky, v množství i intenzitě líčení
nachtanc taneční přídavek
naivka herečka hrající role naivních mladých žen
nakopnout roli pochvalná zmínka o dobrém začátku hraní
nálož velká role
navobědvaný diváci publikum, které nereaguje, nebo jen slabě
narcisovství snaha na sebe příliš upozorňovat
národ Národní divadlo v Praze
naturburš herec nekomplikovaných mladíků - milovníků
navrčet roli důkladně se naučit text
náznkyt tmel k dotvarování nosu
Nemazli se ! hraj rychleji
nemít o roli ani šajn nerozumět vlastní roli
Neser se stím ! hraj rychleji
neumětel špatný herec
nóblman herec, který se dobře uplatňuje ve hrách z tzv. vyšší společnosti
nouzáky nouzové osvětlení
o
obecenstvo se nerozchodilo návštěva představení se nezvýšila
odbourat se vypadnout z role smíchem, neschopnost pokračovat v hraní pro smích
odchřadnout vypadnout z role pro smích
odprdnout někoho někoho při hře "odbourat", zcela ho vyvést z míry
odstřelit přehrát na jevišti partnera, strhnout pozornost na sebe
odvézt (si) něco neuspět v některé inscenaci, nebo v představení
odzvonit premiéru dělat při zkoušce něco, co může - podle pověry - odsoudit premiéru k nezdaru
okno výpadek paměti na jevišti
okořenit to vylepšit hru
operák operní umělec
opona měla švung opona rychle spadla
opona šla dolů představení muselo být přerušeno
opony (kolik opon) kolikrát se šli herci děkovat navíc, měřítko úspěchu
oprašovačka opakovací zkouška celého představení s cílem oživit před reprízou delší dobu nehranou hru
opřít se do toho hrát nepřiměřeně, přehrávat
otřískat se zlepšit se praxí v různých rolích
p
padák výpověď
pachy dlouhé cípy rukávů gotických kostýmů
paleta skříňka s líčidly
palma velká neplánovaná pauza
panáčkové herci
panák 1. herec, ve smyslu ´pracovní síla´
2. tuhý, špatný herec
3. loutka
Pán jeviště velmi dobrý herec
panínesupsaní role o jedné větě
pan řídící ředitel divadelní společnosti
parlárka dohra; produkce loutkářů po konci představení
parlár herec deklamátor
part úloha, role
parťák šéf techniky
paruka blond paruka pro naivku nebo prince
paruka trávník paruka pro pastuchu nebo blbce
pauzírovat nehrát v dané inscenaci; nebýt delší dobu obsazován
pauzovat nežádoucí přerušení představení
pendlovat často měnit angažmá
permes vyjednávání nové štace
pes 1. malá role
2. úplná paruka
3. starší, opotřebovaná paruka
pestrák pořad sestavený z různorodých čísel
pičičanda 1. malá, nevýrazná role
2. představitelka malých, nevýrazných rolí, představitelka komorných
pilovat roli dopracovávat detaily v roli
pimprle loutka
pinda malá role
pípat mluvit potichu
pisálek divadelní kritik
písmenka text role
piškoty baletní cvičky
plac jeviště
plavat neznat nebo zapomínat roli
plavec herec, který často zapomíná roli
pleška paruka pro komika nebo zhýralce
plivajs líčidlo na řasy
Plivni na mě ! podle starého zvyku se takto herci zaštiťují proti nezdaru při hře
plnej dům vyprodané divadlo
plošák černodivadelní objekt plochého tvaru, na reversu obvykle černý, opatřený držadlem
podehrávat nehrát naplno
podpalubí prostor pod jevištěm
poleno netalentovaný herec
polykač rolí herec, který chce hrát až příliš
porost líčením vyznačení mírně zarostlé tváře
postava po něm volala role, pro niž jakoby byl herec stvořen
postava má hodně strun barvitě vytvořená postava
potit krev hrát ze všech sil
pracák pracovní osvětlení jeviště
praštislovo narážka
premča premiéra
primadona 1. první herec/herečka souboru
2. hanlivé označení pro ty, kdož se přeceňují, jsou domýšliví, dělají potíže atp.
principál ředitel divadla
prkna jeviště
prodat uplatnit - vtip, rekvizitu, výraz tváře, gesto ...
probíhačka rychlá orientační zkouška pro zopakování si nastudované již hry, relizovaná bez prožitku
projížděčka - totéž
prolítnout neuspět u diváků
propadák 1. neúspěšná hra
2. špatné místo v textu, v inscenaci, v představení
prospekt závěs s namalovaným pozadím jako horizont
prosrat představení 1. zmeškat představení
2. umělecky neuspět
prosrat roli nezvládnout roli, promarnit šanci
prošvihnout představení nedostavit se na představení, v němž herec hraje
prošvihnout nástup při představení zmeškat správný okamžik pro vstup na scénu
prošvihnout výstup nechtěně vynechat vlastní výstup v představení
provaziště technické zařízení v zákulisí jeviště k vytahování a spouštění tahů
pršák reflektor u stropu jeviště, který směřuje světlo kolmo k zemi
první čtená první textová zkouška, kdy herci čtou text u stolu
prvoplán myšlenkově a divadelně plochá hra
přebíhačka 1. pouhý přechod přes scénu bez textu
2. rychlý nástup herce z druhé strany scény vyžadující rychlý přesun za horizontem
přečůrat herecky překonat partnera
předehrát režisérovo naznačení herci, jak danou situaci zahrát
přeforsírovanej hlas nadměrně silný hlas
přehrát se změnit na scéně pozici
přehrávat se postupně přecházet z jednoho typu rolí do jiného, obvykle v důsledku stárnutí
přeřvat se to nedalo nebylo možné zvládnout prostor hlasem pro velký hluk komparsu, diváků, orchestru ap.
přesuflování naučení se jiné role
přešlápnout to přehnat intenzitu výkonu
přešvihlá role příliš teatrální pojetí role
přetrhnout nit porušit plynulost výstupu
převálcovat dobrým hraním zcela zastínit partnera
puďák impulsivní, spontánní herec
pudrátko pudřenka
pustit představení dát souhlas k uvedení inscenace před diváky
putovačka zájezdová inscenace
původinka původní domácí hra
r
rampa souvislá řada světel
rebarbora slovo k imitaci neurčitého textu mluvícího davu
reflák reflektor
rejža režisér
rejžovačka výnosné vystoupení nebo představení, obvykle mimo oficiální plán angažmá
restovat dlužit hercům honoráře
revuálka nižší rozhrnovací opona členící hloubku jeviště
režisérovat hanlivé označení špatně vedené režie
role jako kalendář velká role
role mi sedí role, která herci ve všech ohledech vyhovuje
roležrout herec (herečka), který/á by chtěl/a hrát kdeco
roští herci vytvářející jen pozadí pro určitou scénu; kompars
rundhorizont kruhový horizont
rvát kulisy hrát zbytečně energicky
rytírna pův. rytířská hra; nenesitelně patetická hra, případně inscenace
s
sáhovat jeviště přecházet (nervózně) po jevišti sem a tam
salónman herec salónních rolí
samet sametový závěs nebo opona
seknout si roli vytvořit roli narychlo, bez velké přípravy
seknout s rolí vrátit nabídnutou roli; odstoupit od role během zkoušek
seknout to za někoho narychlo vytvořit roli, za někoho, kdo ji měl původně hrát
seno kytice, květiny předávané po představení na jevišti hercům a dalším tvůrcům inscenace
sentimentálka herečka hrávající sentimentální milovnice
sermón delší text; monolog
shořet neuspět u diváků
situačka situační veselohra
situace zavoněla přesně nasazená atmosféra
sjet scénu (představení) odehrát bez prožitku
sjížděčka opakovací zkouška bez prožitku
skleník výpadek paměti
skočit záměrně vynechat výstup nebo situaci při představení nebo při zkoušce
slaďák hra přeplněná kýčovitými obrazy a afektovanými city
slíznout smetanu mít úspěch na úkor druhých
slunda, slunděra 1. komorná, služka
2. herečka těchto rolí
smeták velký, hustý knír
spadlej řemen ztráta temporytmu inscenace či představení
spadnout pod stůl situace, gag nebo text, kterým herci nedali náležitý význam
spát na vavřínech mít / slavit úspěch
splávl, splávnout odbýt roli
spodák loutka voděná odspodu
spolek kočovná divadelní společnost
sračka mimořádně špatný text, špatná hra, špatná inscenace
stafáž malá role bez textu, kompars
starouš starokomik
staroušek role starého člověka
stát jako šafář stát na jevišti nad akcí ostatních herců
stát jako vidle v hnoji toporně trčet na jevišti bez pohybu, bez výrazu
stavět (stavět divadlo) stavět na štaci přivezenou scénu, dekorace a technické vybavení
stěhovat kufry měnit angažmá
stínoherci činoherci (jak je označují herci jiných divadelních žánrů)
stínovat naznačovat hraní
stínovky tónovací líčidla
stojka kulisa stojící na podlaze jeviště
stromy rostou neplánovaná pauza při představení
střihnout si zahrát bez náležité přípravy
sufita závěs kryjící horní část jeviště
suflér napověda
sukces úspěch
suspec suspenzor
synovci divadelní plakáty kočovné společnosti
š
šafář režisér
šajn kužel světla z reflektoru
šajtle dámský přední příčesek
šála svislý boční závěs
šampusový esprit způsob konverzace vhodný pro tzv. společenskou hru
šarže 1. charakterový obor
2. malá charakterní role
3. netvůrčí, konvenční ztvárnění role
šaržírovat hrát manýrovitě, netvořivě; kopírovat něčí pojetí
šaržista herec malých charakterních rolí
šauštyk výpravná divadelní podívaná
šepmistr napověda
širting tylový závěs
škrhola špatně zahraný typ
škrholovatět upadat do šarže sedláka
škvár vysloveně špatná, bezcenná hra
šlágr velmi úspěšná iscenace
šlágvort narážka; dohodnuté znamení, slovo nebo gesto pro započetí další akce
šlajer závojový závěs v dekoraci
šlápnout do toho ( moc ) přidat na herecké akci ( příliš )
šlic clona na reflektoru měnící kvalitu světla
šmak hraní s chutí, půvabem, s osobním kouzlem
šmidra šmírák; špatný herec
šminky divadelní líčidla
šminkastle skříňka s líčidly
šminkfec (šminkfecna) utěrka na odlíčení
šmíra špatná, pochybná divadelní společnost
šmíráctví hraní pod uměleckou úroveň
šmíranda velmi špatná herečka
šmuky šperky
šnajdr představení zrušené pro velmi malou návštěvnost
šnajdrovat rušit představení pro velmi malou návštěvnost
šňůra série zájezdových představení
šnurbart plnovous
šolichat hrát nedbale, bez většího zaujetí
špalek monolog
španunk účinné napětí při představení
špásmajstr komik
špek role nebo výstup herecky zvlášt vděčný
špenágl speciální připínáčky pro zavěšování textilních dekorací
špičky ženské baletní boty s tuhou špičkou
špílec osvědčený gag, gesto, vtip; vždycky zabírá a má úspěch
šprajc opěrka stojící kulisy, stojky
šprechr herec vynikající svou mluvou
štace místo konání zájezdového představení ; lokalita, v níž se hraje
štajf (zůstat š.) neschopnost pohybu způsobená překvapením
štafáž pomocní herci; kompars
štajgrovat stupňovat
šteftovat kulisy spojovat kulisy
štégrajf hrát bez přípravy, při záskoku
štěk malá role
štendr 1. stojan na reflektor
2. pojízdný stojan na zavěšení ramínek s kostýmy
štimkolegyně herečka stejného oboru
štolverk natvrdlí diváci
štont stojan na kulisy
štronzo záměrné znehybnění na jevišti, póza absolutně bez pohybu
štrupík 1. krátce střižená paruka
2. malý knírek
štych 1. bodový reflektor
2. ezin divadla Image
štychpróba zkouška pouze některých míst inscenace
šumly vady ve výslovnosti
šuplák herecký obor
šuple mechanicky vytvořená role podle osvědčených postupů z minulosti
šuplík netvůrčí, povrchní tvar role
švihat (Hamleta) do půlnoci hrát neúnosně pomalu
štumfny kamaše sahající ke kolenům
štychovat sledovat herce po scéně reflektorem
štylek tupírovací hřeben
t
tah horizontální tyč, zavěšená v jevištním prostoru, sloužící k výměně dekorací, nebo pro zavěšení reflektorů
tahák divácky atraktivní inscenace
tahat text z boudy opakovat text po nápovědovi
táhne se to jako sirup představení má pomalé tempo
taktovat udávat temporytmus při hře
tělka základní líčidlo pleťové barvy
tlačit na pilu neúměrně zesilovat herecký projev
točna otáčivé jeviště
To sežerou světla. chlácholivé konstatování, že případné nedostatky v dekoraci, líčení, kostýmu, ale i ve hře herce divák při představení nepostřehne.
to už umím mít předchozí zkušenost s inscenovanou situací, s podobnou nebo stejnou rolí
totální naivka ideální představitelka naivních mladých žen
trébína otáčivé hlediště
Trochu sordýnky ! tišeji
ťuntě pudrovátko
tupátko 1.paruka k vytvoření chomáčku vlasů vpředu na holé hlavě
2.vlasový nástavec prodlužující hercovy vlasy v týle
túrovat to hrát nepřiměřeně
týbl tyčka k vodění loutek nebo rekvizit
Tyláček Divadlo Na fidlovačce (bývalé Tylovo divadlo v Nuslích)
tylovka černá paruka pro role intrikánů
u
udělat si oči nalíčit si oči
udělat si roli s chutí vytvořit dramatickou postavu
udělat si špásek vytvořit humornou situaci na úkor partnera
udička narážka
umluvit hlasovými prostředky zvládnout akusticky špatný prostor
umrkat 1. dobře zahrát slabé místo v inscenaci, nebo chybu v představení
2. gesticky a mimicky zvládnout velký sál
utancovat zvládnout taneční part
úvéčka zářivky vydávající ultrafialové světlo
v
vana svítidlo poskytující intenzívní rozptýlené světlo
vandlík druh dekorace pro pozadí jeviště
Večer to roztrhnu ! při představení budu dobrý
věcař herec, který si libuje v hraní s rekvizitami
velkej verk silné umělecké dílo
věšačka zavěšená kulisa
vindmašina stroj na vytváření zvuku větru
vodprásknout vyvést partnera při hře z míry
vojani činoherci
vohodit poprskat partnera/ku na jevišti
vokno výpadek paměti
volňásek volná vstupenka (gratis)
vomachejl mít pro určitou situaci naučený "grif"; rutinovaný způsob hraní
vono mu/jí to nehrálo herci/herečce se nehrálo dobře
vorvaná huba unavená mluvidla
vosolit to přidat na hereckém výrazu
votevřít to hrát velmi nahlas
vous práskač velký knír
vrtík velký vrut s rukojetí k upevnění šprajců
vybunzírovat rozčílit někoho velice
vygumovat zastínit při hře partnera
výkryt čtverec černého sametu, sloužící k trikovému za/odkrývání předmětů a osob
vyplivnout to z voleje zahrát bez přípravy
vyšívat prodlužování hry ve snaze na sebe upozornit
vyštajgrovat to vystupňovat výkon, roli
výt (jako šakal) mluvit velmi vysokým hlasem
vytáhnout šuple použít rutinních vnějších prostředků
vytlučená štace tržně vyčerpaná lokalita, protože tam nedávno hrály jiné soubory
vytřískaná hra obehraná, příliš často uváděná hra
vyžrat pauzu začít hrát po výpadku partnerovy paměti, takže divák má dojem, že na vině je zachraňující strana
vzít si jemnou pilku režisérova práce na detailech
vzít si silnej štětec nerozehrávat do detailů
vzít si to pěšky zkoušet jenom text
vzrušovačka hra plná napínavých situací
z
zabodovat (si) dokonalá hra;
vtipná reakce herce při hře vynucená neočekávanými událostmi
záhledy nežádoucí odkrytí zákulisí divákům v krajních sedadlech, bývá způsobeno nesprávným nastavením šály
zájezdovka inscenace nastudovaná pro zájezd; obvykle s jednodušší výpravou a malým počtem postav
zajiskřit tvůrčí kontakt mezi partnery
zaplácat zatleskat
záporák záporná postava
záskok nutnost převzít narychlo roli po někom jiném bez zkoušek
záskokář herec, který je schopen snadno a dobře hrávat záskoky
zašít paměť podle pověry způsobit výpadek paměti tím, že se kostým zašívá přímo na herci
zbořit barák mít mimořádný úspěch
zbořit se vypadnout z role
zbreptat roli zahrát s mnohými přeřeknutími
zcizovák okamžik, kdy herec vystoupí z postavy a komunikuje s publikem mimo rámec hry
zelí květiny předané herci/herečce při představení
Zlom vaz ! přání úspěchu
zmastit roli nezvládnout roli
změnit faru přejít do jiného souboru
zničit se vypadnout totálně z role
zpívající bloud mladokomik v operetě
zpívat mluvit na jevišti nepřirozeně
ž
ždímat city prožívat roli ( pejor.)
žejbry řemeslná formule, mustr, konvence
železo protipožární opona
žion příčesek
živáček, živák herec v loutkovém divadle uplatňující se neloutkohereckými prostředky