MUZIKANTSKÁ HANTÝRKA

lacode.JPG(5 kb)
Několik výrazů z muzikantského prostředí
vybral a uspořádal
Lexa ČihařbeglajtDoprovodná kytara.
bludný bas
Speciální metoda hry na basový nástroj.

Jestliže se v partu ztratí hráč na některý z basových nástrojů ( kontrabas, baskytara nebo tuba ), pak využije nedokonalosti lidského sluchu a pokračuje v hraní tónů o co nejnižších frekvencích, takže jen dobře cvičené ucho dokáže rozpoznat, o jaké tóny se vlastně jedná.

brát si sebou ručník na jevištěPřipravenost podrobit se přísné kritice obecenstva.
brigádaVýraz užívaný za minulého režimu pro hudební vystoupení nebo představení hrané bez nároku účinkujících na honorář ( ten býval bez souhlasu účinkujících zpravidla věnován některé světově známé militantní či teroristické organizaci ).
ČuňasZpěvák Karel Gott (>>).
dehegerovaný hudebníkHudebník, který prošel angažmá v doprovodné skupině Hany Hegerové.
(skoro všichni)
dvojákDvě představení v jednom dni.
hraní z kouleHraní zpaměti.
fingáčPředstíraný – fingovaný kšeft

Celý orchestr nebo hudební skupina předstírá, že odjíždí na neexistující koncert a jednotliví hudebníci pak tráví večer, event. několik večerů a dní, dle svých představ, zálib a potřeb, aniž by doma museli hlásit skutečné důvody své nepřítomnosti. Z konspirativních důvodů musejí, bohužel, spolu s celou kapelou "odjíždět" i kolegiální hudebníci, kteří jsou doma spokojeni a rádi by si užili rodinného krbu.

kšeft
Hudební vystoupení, představení hrané za úplatu (honorář).
lano (1)Nabídka hudebníkovi k angažmá v jiném orchestru.
lano (2)Pohoštění umělců před nebo po představení hrazené pořadatelem.
- tlusté lanoPohoštění umělců hrazené pořadatelem sestávající z několika chodů.
- tkanička   Pohoštění umělců hrazené pořadatelem sestávající z kávy a slaných tyčinek.
Mrštná skryňaVýraz hudebníka Laca Decziho (>>) pro zpěvačku Marcelu Laiferovou.
Mrtvá tetaObjekt zvětšující se s délkou pobytu v hotelovém pokoji obývaném hudebníkem

Základem Mrtvé tety je původně obsah odpadkového koše. V čase se objekt přesouvá ke středu hotelového pokoje a obsahuje i další věci, které hudebník mimovolně odkládá, např.: ošacení, špinavé prádlo, cizí prádlo, notové party, zásoby jídla, zbytky jídla, prázdné láhve apod. V jistém okamžiku se však funkce Mrtvé tety změní a z místa původně určeného pro odpad se stává skladiště nejpotřebnějších věcí.

#

[ Největší Mrtvou tetu vytvořil v roce 1970 kytarista Zdeněk Sarka Dvořák během několikaměsíčního angažmá v muzikálu Hair v Západním Berlíně. Dle očitých svědků Mrtvá teta v jeho hotelovém pokoji dosahovala výšky téměř dvou metrů. ]

##

[ Tentýž hudebník je autorem specifického dopisu rodině. Napsat konečně zprávu domů jej přinutil kapelník po dvou měsících angažmá tamtéž. Sarkův dopis začínal: "Milá ženo a děti,...". Pak se pisateli udělalo zle ze společenské únavy. Následovala "šavle", která se nevyhnula ani dopisnímu papíru, takže v pravém dolním rohu dopisu již nezbylo víc místa než na: "...Váš tatínek" ]

myč1. Hudebník, který nešetří kritickým pohledem na výkony svých kolegů.
2. Hudební kritik s paušalním odsudkem všeho a všech ( typický myč je např. Roman Lipčík) .
orchestr hraje samospádemOrchestr bez dirigenta nebo situace, kdy orchestr nerespektuje dirigentova gesta .
padání řemeneFáze, kdy se část orchestru ztratí v partituře a jednotliví hudebníci pod tlakem této skutečnosti přestávají postupně hrát.
PudovkinHraní bez not, pouze dle citu hudebníka, často ovšem i bez i předběžné domluvy o názvu skladby, o tónině i tempu.
Pudovkin chtěnýImprovizace.
Pudovkin vynucený
K tomuto úkazu dochází tehdy, když dojde v orchestru k záskoku a z nějakého důvodu nelze nazkoušet celý repertoár. V okamžiku, kdy se záskokář ztratí v partu, následuje většinou záchranná instrukce (od kapelníka nebo od spoluhráče): "Hraj písmeno A!!", nebo :"Hraj repetici!!". Všechny tyto marné pokusy pak končí právě zvoláním: "Hraj Pudovkina!!!".
Pudovkina lze použít i během padání řemene, kdy většina hráčů orchestru ještě tuší, ve které části skladby se právě nachází.
Pudovkin vynucený - varianta DR
Dean Reed byl americký zpěvák žijící ve Východním Berlíně, dvojitý agent CIA a KGB. Sólista, který zásadně nezkoušel a doprovodná kapela se s jeho repertoárem seznamovala až na jevišti při produkci. Pudovkina hrála pak vynuceně celá kapela na základě sledování Reedových gest, mimiky, prstokladu na kytaře, pohybu po jevišti a hlavně podle vlastní úvahy každého hráče. Tato Reedova 'umělecká metoda' byla s největší pravděpodobností i důvodem, proč byl jednoho letního dne vyloven bez známek života z vod berlínského jezera.
rušičkaDirigent orchestru, který svými gesty ruší výkony hudebníků.

Výraz se ne náhodou velmi podobá jménu dirigenta Růžičky, někdejšího šéfa orchestru Vinohradského divadla, který vešel ve známost tím, že v zájmu zdárného zahájení, průběhu a ukončení divadelního představení, jej hudebníci museli naprosto ignorovat. Zvláště pak jeho gesta oznamující začátky skladeb, nástupy sólistů a ukončení skladeb. >>

spadlý řemen
Okamžik, kdy přestane hrát poslední hudebník.
Zvlášť působivé, když tímto posledním hudebníkem těsně před spadnutím řemene je hráč 3. nebo 4. hlasu, případně hráč na tubu, činel a pod.
Nejsilnější efekt spadlého řemene nastává ovšem tehdy, kdy oním nejzarputilejším hudebníkem je sám dirigent. >>
šnajdr
Hudební vystoupení, představení, které se z objektivních či subjektivních důvodů neuskuteční a přesto jsou pořadatelem zaplaceny honoráře.
šnajdr s tlustým lanemIdeální případ.
šnajdr dvojitý, s tlustým lanemSnová kombinace zrozená pouze v bujné fantazii autora těchto řádků,
dosud nezaznamenaný případ.
!! nejblbější varianta : před začátkem dvojáku se hudebník dozví, že se ve skutečnosti jedná o dvojitou brigádu !!

vzduchovkaDechový orchestr, tzv. dechovka.
umejt zadekDůkladně někoho umělecky pomluvit.>>
(častěji se používá vulgárnější synonymum) 

... Linky na další slovníky :

 • "REKLAMŠTINA"
 • - používaná lidmi z reklamních a PR agentur
 • "WEBŠTINA"
 • - slang lidí z oboru 'reklama na webu'
 • HANTEC
 • - specifická varianta češtiny, užívaná výhradně v Brně
 • Divadelní slang
 • - herecká hantýrka
 • SLOVNÍK FEŤÁKA
 • - slang drogově závislých
 • MORAVSKO-ČESKÝ slovník
 • - více než 2000 slov, hledání i podle území
 • VALAŠSKO-ČESKÝ slovník
 • - plus přísloví, plus valašská strašidla
 • VOJÁCKÝ SLANG
 • - čerstvá verze z r.2000 !!
 • Dělostřelecký slovník
 • - co jest "Hlomozna" aj.
 • Vězeňský slang
 • - základní termíny
 • RAP Dictionary
 • - no more shame in the urban jungle
 • Hippie slovník
 • - krásná šedesátá, částečně v angličtině
 • Horolezecký slang
 • - vybavení, materiály, pohyb
 • Vinařský slovník
 • - důkladná teoretická příprava
 • Kávový slovníček
 • - pro kavárnu i dům